S-TARGET Online tool voor strategie implementatie
Wat is uw doelstelling?

Meer inzicht in prestaties en verbeteringen
en realiseer je doelstellingen!

Wat is S-target?

S-target is in essentie een aanpak dat zich richt op strategie implementatie waarbij de thema's kennis van de koers van uw organisatie, betrokkenheid van uw medewerkers, verantwoordelijkheid, uitvoering en doelrealisatie centraal staan. Met deze aanpak wordt uw "strategische weglek" verminderd omdat mensen in uw organisatie weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn en wanneer ze succesvol zijn. Met S-target bereikt u hogere effectiviteit en realiseert u op succesvolle wijze uw ambities. Met S-target kunt u uw strategie proces, van beschrijving tot uitvoering, regisseren en monitoren. S-target is een online tool dat de vastlegging van en communicatie over missie, visie, kernwaarden, doelen, kritische succesfactoren en kern prestatie indicatoren faciliteert. In S-target maakt u de vertaling van uw strategie naar individuen, afdelingen en operationele processen en houdt u grip op verbeteracties. S-target ondersteunt o.a. de Balanced Scorecard en het INK Model.

 

- flow.png

 

- downloadhetwhitepaper.gif

Waarom S-target?

Strategie implementatie is het vertalen van strategieën naar concrete acties die tezamen de strategieën en, op hun beurt, de belangrijkste organisatorische doelstellingen realiseren. Door het gebruik van S-target maken en weten medewerkers de koers van de organisatie en iedereen weet welke acties er (moeten) gebeuren om de doelen te realiseren. S-target ondersteunt en vereenvoudigt strategie implementatie. Beschreven strategie, plotselinge opduikende en zich ontwikkelende strategieën kunnen eenvoudig verwerkt worden in de online tool S-target. De tool is uitermate geschikt om te gebruiken bij een jaarplancyclus; het ondersteunt een continue strategie- en veranderproces. De gewenste veranderingen worden concreet en u volgt makkelijk de voortgang op afdelings­niveau.

- meerscreenshots.png- verteluwrelaties.png

Wat doet S-target voor u?

 • Ondersteunt het top-management bij het realiseren van de strategie
 • Zorgt voor zicht op- en kennis van deelstrategieën en afdelingsstrategieën
 • Maakt de koppeling tussen strategie en processen zichtbaar
 • Stimuleert strategie-communicatie. Het werken met de tool op afdelingsniveau zet aan tot communiceren
 • Koppelt strategie en veranderingen aan elkaar
 • Faciliteert procesoptimalisaties
 • Verhoogt de zelfredzaamheid en betrokkenheid van afdelingen en medewerkers
 • Verlaagt de kosten door besparing op consultants
 • Ondersteunt de jaarcyclus en continue verbeteringen
 • Vervangt dikke jaarplannen door concrete acties
 • Geeft heldere input voor het bepalen van individuele doelstellingen
 • Maakt het invoeren van competentie- en talentmanagement makkelijker
 • En bovenal; Het gebruik van S-target ontwikkelt leiderschap dat eigenaarschap, betrokkenheid en engagement stimuleert in de hele organisatie en dat actiegericht is
 • Ondersteuning bij de strategie implementatie; Je persoonlijke strategie implementatie specialist en je persoonlijke strategie begeleider.